Het ontstaan van de groep “Haaikneuters” was in 1963. Na een gouden bruiloft ontstond het idee om aan de carnaval mee te doen.

Zo werd op 2 februari 1964 de groep  “De Haaikneuters” opgericht. Dat de Haaikneuters ook muziek gingen maken kwam omdat zij in de optocht levende muziek op de wagen wilden hebben. Zo werd er in 1980 begonnen  met een schoolbord waarop het notenschrift en de cijfertjes welke ventielen je moest gebruiken opgeschreven werden. Op dit moment speelt er nog 1 muzikant in onze muziekgroep uit die tijd. Naast het maken van muziek hebben we in Dwergonië jarenlang meegedaan aan wagenbouw en andere activiteiten.

Enige jaren geleden zijn we carnavalsclub Knotwilgendam gaan ondersteunen als Hofkapel. De eenheid, de sfeer, de saamhorigheid, de onderlinge goede verhoudingen tussen de jeugd en andere geledingen van de Knotwilgendammers spreekt ons wel aan. De meeste evenementen die Knotwilgendam organiseert worden door onze muziek opgeluisterd.